Planinsko društvo Viharnik
Planinska šola

Teme planinske šole

Tema  
Zgodovina planinstva
Planinska organizacija
Planinske vrednote
Prehrana v gorah
Prva pomoč
Gorska reševalna služba
Poznavanje gorstev in planinsko izrazje
Poznavanje in varstvo gorske narave
Planinska pota
Orientacija
Priprava na turo
Vremenoslovje
Nevarnosti v gorah
Nevarnosti v gorah pozimi
Osebna in tehnična oprema
Gibanje v gorah
Gibanje v gorah pozimi